lördag 13 december 2008

Övervakning

Jag har länge gått och funderat på vad som skrämmer våra politiker så mycket att dom formligen dränker oss i en tsunami av övervakningslagar, och då speciellt mot internet. Yttre hot, terrorism, grov brottslighet är det som skall bekämpas med hjälp av all övervakning säger våra politiker. Jag tror inte det är så, istället tror jag det är en rädsla för vad internet är och gör. Internet är för mig den största demokratiska revolutionen sedan boktryckarkonsten uppfanns. Innan internet hade bara ett fåtal människor i det politiska och ekonomiska etablisemanget tillgång till medier och kunde styra opinionen på ett helt annat sätt än idag. Internet har gett alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd. Alla kan skapa opinion, det går snabbt och det är revolutionerande. Politikerna får inte regera ifred och dom kan inte styra dom nya medierna vilket skrämmmer dom. Det vi har sett sedan i somras med FRA debatten då bloggsfären drev opinionen är bara början. Jag tror att vi kommer att se mer lagar som försöker styra och kontrollera bloggsfären och vad som skrivs i dom nya medierna, men politikerna har redan förlorat det slaget. Internet går inte att styra på det sättet.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: