söndag 21 september 2008

Övervakninshysteri

Jag tycker att våra politiker skall börja fundera på vad dom egentligen sysslar med. Utvecklingen går alltmer på att medborgarnas kommunikation skall kontrolleras, vi skall kontrolleras in i absurdum. Det regnar förslag på inskränkningar i våra grundläggande fri och rättigheter och allt motiveras med jakten på hot och terrorister. Vad leder detta till, vad gör det med människor att alltid känna sig övervakade. Att inte kunna uttrycka sig och kommunicera med sina medmänniskor utan att veta om någon sitter och lyssnar. Staten skall inte övervaka medborgarna, det är inte värdigt en demokrati. 

Inga kommentarer: